Mensen

Het is bedwelmend en caleidoscopisch om naar de mensen op Cuba te kijken. Met zo´n geïntegreerde en diverse bevolking, wordt het onuitwisbare fysieke landschap van Cuba nog mooier door de humane werveling die hier op een natuurlijke, harmonieuze manier naadloos op aansluit.
Het is een understatement te zeggen dat Cuba en het volk fotogeniek zijn.
Deze prachtige menselijke mix en de unieke cultuur die hierdoor gegenereerd is, zit diep geworteld in de geschiedenis.

In de 15de eeuw kwam Columbus, op zoek naar goud voor de Spaanse Kroon, terecht in het Caribisch gebied. Dit was geheel per ongeluk en afgaande van onjuiste berekeningen en misleidende informatie van Marco Polo, dacht Columbus dat hij in Indië was aangekomen. Om deze reden noemde hij de oorspronkelijke inheemse bevolking ¨Indianen¨, die op hun beurt het eiland Cubanacán hadden gedoopt. Het was een ongelukkige ontmoeting voor de vreedzame mensen van Cubanacán en korte tijd nadat Columbus voet aan wal had gezet, stierven ze massaal aan geïmporteerde ziekten en misbruik door de Spanjaarden.

De eerste Afrikaanse slaven kwamen in de 16 de eeuw aan op Cuba, voornamelijk uit Nigeria, Kameroen en Angola. Nadat de slavernij in 1886 werd afgeschaft, werden arbeiders uit China geronseld als werkkracht. Zij werden onderworpen aan dezelfde slechte behandeling als de Afrikaanse slaven. Vervolgens verschenen de Haïtianen en Jamaicanen om te werken op plantages, vooral in de oostelijke regio van Cuba. Blanke Cubanen stammen voornamelijk af van de Spanjaarden uit Galicië, de Canarische Eilanden, Asturië en Extremadura. Door de eeuwen heen hebben deze verschillende culturen zich gemengd tot een kleurrijk, etnisch mozaïek.
Een deel van wat de Cubaanse cultuur zo rijk maakt, is dat al deze verschillende culturen hun eigen gewoontes, taal, uitingsvormen, muziek, religie, tradities enz. meebrachten. Dit vormde de unieke Cubaanse identiteit.

Eeuwen van uitbuiting en onderdrukking door buitenlanders leidde van oproer tot revolutie. Na de triomf van de revolutie richtte de nieuwe regering zich op scholing van de bevolking en de algemene ontwikkeling van de samenleving. Er werd een landelijke campagne tegen het analfabetisme gelanceerd (in 1961) en alle niveaus van het onderwijs waren gratis en voor iedereen toegankelijk. Het cumulatieve effect is een ontwikkeld, trots, geïnformeerd en goed opgeleid volk met een heerlijk gevoel voor humor, dans en muziek en ongeëvenaarde overlevingsvaardigheden. Cubanen zijn sociaal en expressief van aard en houden van converseren. Deuren staan altijd open voor een praatje en een scheiding tussen openbaar straatleven en privéleven is nauwelijks waarneembaar. Het tropische klimaat stimuleert dit nog eens, over het hele land zie je wel mensen ontspannen in schommelstoelen op hun veranda´s buiten kletsen en roddelen, flirten, plezier hebben of domino spelen.

Rotte appels bevinden zich in de meeste manden over ter wereld, zo ook in die van Cuba. Deze appels proberen met buitenlandse bezoekers in gesprek te raken, hopend op een economische meevaller. Dit is duidelijk een gevolg van de toename van het toerisme. Een vriendelijke afwijzing is vaak voldoende. Het is beter om gesprekken te bewaren voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in het delen van ervaringen en meningen met bezoekers uit andere landen.

Mensen Tours